Kezdőlap

Farkas György,

unitárius lelkész és nyug. esperes, F. György és Gábor Borbála fia, szül. 1800. febr. Kohátfalván a mai Udvarhelymegyében; 1814-től Kolozsvárt tanúlt és több úrfiakat szolgált, úgy tartotta fenn magát; 1824-ben Barra Imrével Pestet és Bécset megjárta; még azon évben Iklandra nevezték ki papnak, mely hivatalát 1836-ig viselte; ekkor szentgericzei (Maros-Tordam.) pap lett, hol irányt adott a vallási és szellemi téren. 1848-49-ben csaknem egy század nemzetőrt állított síkra és számos honvédet. Meghalt 1882. ápr. 24. Szent-Gericzén.

Hivatalos jelentése a Marosközben tartott vizsgálószék munkálkodásáról a Keresztény Magvetőben (VIII. 1873.) jelent meg (Kelemen Istvánnal együtt írta).

Keresztény Magvető XII. 1882. (F. Gy. élet- és jelleme Jakab Elektől.)