Kezdőlap

Farkas Gyula,

egyetemi negyedéves joghallgató volt Budapesten, midőn 1871. decz. 22. a himlő áldozata lett 22 éves korában.

A Magyar Ujságban F. Gy. jegy alatt több figyelemre méltó publicistikai czikke jelent meg.

Magyar Ujság 1871. 295. sz.