Kezdőlap

Farkas Imre,

ev. ref. tanító, F. Lukács kerületi jegyző és Mészáros Erzsébet fia, szül. 1863. jan. 13. Máramaros-Técsőn; magán-szorgalommal nyert előképzettsége alapján került a m.-szigeti tanítóképző-intézetbe, melyet elvégezvén 1882-ben Kisujszálláson vállalt segédorgonistaságot, majd Szatmár-Mikolán segédtanítóságot. 1884-ben a viski (Máramarosm.) ev. ref. egyház a felsőbb leányosztályok vezetésére hivta meg; 1885-ben a mező-túri ev. ref. egyház választotta meg tanítójának, hol jelenleg is működik.

Számos paedagogiai, ethnographiai s szépirodalmi czikkei közül nevezetesebbek: a Verchovina cz., melyet az Egyetértés és Néptanítók Lapja (1889.) közölt, Egy kis harang regéje cz. ruthén rege, Testi egészség, lelki erő, Egy nevelő naplója, Comenius helye a magyar tanítás történetében, A magyar néprajz a nemzeti nevelés szolgálatában sat.

Munkái:

1. II. Rákóczy Ferencz a magyar nép és ifjúság számára. Bpest, 1893. (Mulattató és hasznos olvasmányok 58.)

2. Árpád és a honalapítás története. A magyar népnek és ifjúságnak elbeszéli... Bpest, 1893. (Mul. és hasznos olvasmányok 59.)

1887 elején egyik kartársával együtt indították meg a Népiskolai Közlönyt.

Önéletrajzi adatok.