Kezdőlap

Farkas István,

orvosdoktor és ev. ref. tanár; győri származású volt és Debreczenben tanult, hol 1747. márcz. 20. a felsőbb osztályba lépett; Debreczenben 1757. decz. 11. főiskolai contrascriba s 1758. márcz. 22-től szept. 14-ig senior volt; 1759. nov. 2-től Bazelben tanult és 1762-ben Utrechtben orvosdoktor lett. 1863-ban Kecskeméten és 1770-ben Losonczon volt tanár.

Munkája: Dissertatio inaug. de statu resuscitatione semimortuorum. Trajecti ad Rh., 1762.

Szinnyei Könyvészete és Bakóczi János szives közlése.