Kezdőlap

Farkas István,

kath. plébános, szül. 1837. decz. 11. Aradon; a nagyváradi egyházmegyében a papnövendékek közé lépett és 1860. decz. 27. miséspappá szenteltetett föl; 1863-ig káplánkodott, midőn Sz.-Csehibe rendelték a plébánia gondnokának; 1873-ban Ér-Mindszenten és Surban plébános lett, 1876-ban alesperes, 1878-ban Ér-Adonyban (Biharm.) lett plébános és jelenleg Krasznában Szilágymegyében lelkész.

Egyházi beszédei a Jó Pásztorban és a Pátkai-féle gyűjteményes kiadásban jelentek meg.

Schematismus Magno-Varadinensis 1884. 110. l.

M. Sion 1892. 47. l. (Szőllőssy K.)

Tokody, Egyetemes Névtára 687. l.