Kezdőlap

Farkas János,

nemes származású egri lakos; 1776-ban Sárospatakon tanult.

Kézirati munkája: Amaz hajdani nemes Pázmány-háznak históriája, melyet egy valaki a feledékenységnek szemetén kikeresett és már most a régiség porából kitisztítva uj formába vett. Első könyv. Eger, 1780. (A m. n. múzeum kézirattárában 4 rét 141 lap.)