Kezdőlap

Farkas János Chrysostom,

kegyestanitórendi áldozópap és tanár, szül. 1794. jan. 27. Csornán Sopronmegyében; 1819-ben Trencsénben volt piarista növendékpap; tanárkodott 1820-23. Máramaros Szigeten, 1824-25. Debreczenben és Kalocsán, 1825-26. Veszprémben, 1827. Kanizsán, 1828. Kolozsvárt, 1829-31. M.-Szigeten; 1832-33. hitszónok volt Nagy-Károlyban; 1834-43-ig M.-Szigeten tanár és 1844-45-ben vice-rector; 1845-48. ugyanott gymnasiumi tanár és 1849. rector és iskolaigazgató, 1850. spiritualis. Meghalt 1850. jun. 25. M.-Szigeten.

Munkái:

1. Elegia qua rev. dno Josepho Molnár cath. eccl. M. Varadinens. canonico, abbati... novi anni auspicium precatur nomine gymnasii Debreczinensis 1824.

2. Ode honoribus adm. rev. patris Joannis Bapt. Grosser; scholarum piarum per Hungariam et Transilvaniam praepositi provincialis a collegio Szigethiensi, dum illud canonice visitaret in debitae venerationis testimonium oblata mense Maio 1834. Szigethi.

3. Méltgs Hám János szathmári püspök tiszteletére, midőn a szigethi e. kerületet törvényesen megjárná és abban bérmálna, örök tiszteletének jeléül áldozza a kegyes oskolák tanodalma. Szigethi. 1835.

4. Sacrum secundo primum, quod rev... Franc. Sal. Presburger, decanus provinciae S. P. anno aetatis octvagesimo sexto 1844. celebravit. Szigethi.

5. Honoribus ill. dni Stephani Kállay de Nagy-Kálló, i. c. Csanadiensis officii supremi comitis administrationis dum in c. regio cameralis administrationis Marmaros, administratoris munus auspicaretur. Szigethi, év n.

Petrik Bibliogr. és Csaplár B. szives közlése a rend jegyzőkönyvéből (Rulla.)