Kezdőlap

Farkas József,

okleveles mérnök és főreáliskolai igazgató tanár volt Pozsonyban, hol a magyar nyelvet és mennyiségtant tanította 1863. decz. 18-tól 1871. ápr. 17-ig midőn lemondott állásáról és Konstantinápolyba költözött ki, hol meghalt.

Programmértekezése: Über die Organisation der Mittelschulen (Programm der öff. städt. Ober-Realschule in Pressburg 1868.)

Szerkesztette a főreáliskola Értesítőit (1864-70-ig németűl.)

Programm der öff. städt. Ober-Realschule in Pressburg 1871. 22. l.