Kezdőlap

Farkas Kálmán,

orvosdoktor, F. József theol. tanár testvéröcscse; gyakorló orvos volt a fővárosban, hol 1883. jún. 2. meghalt 42 éves korában.

Czikke: Arany János betegségéről, orvosi értekezlet (Nemzet 1882. 111. sz.)

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. 22. sz. (Nekr.) és gyászjelentés.