Kezdőlap

Farkas Károly,

kath. plébános, szül. 1768. nov. 5. Felső-Jányokon Pozsonymegyében; a theologiát a pozsonyi papnevelőben hallgatta, mely 1792-ben eltöröltetvén, a szombathelyi papnevelőben fejezte be tanulmányait. 1794. nov. 12. felszenteltetvén, előbb városi káplán volt Szombathelyen, azután u. ott a papnevelőben tanulmányi felügyelő; átvétetvén a győri egyházmegyébe, egy ideig mint balfi locális káplán működött, honnét 1799. szept. 14. a csepregi (Sopronm.) plébániára mozdíttatott elő, melyről 1845. aug. 1. mondott le öregsége miatt és 1848-50 közt halt meg.

Munkái:

1. Cultus publicus pro solemni installatione dni Ernesti Joannis Francisci de Paula S. R. I. principis in Schvartzenberg, metrop. Colocensis et Salisburgensis... nec non e. m. Strigoniensis canonici, quum die 14. Martii anno 1819. Viennae consecratus subinde in episcopum Jaurinensem solemni pompa inauguraretur. Sabariae.

2. Lessus piis manibus magn. ac spect. dni Antonii Tallián de Vizek, die VII. mensis Dec. anni 1820. denati. Dum solennes ejus exequiae Pestini die 15. Jan. anno 1821. peragerentur, ad perennem memoriam in devoti animi obesquium luxit. Budae.

Univarsalis Schematismus Ecclesiasticus pro 1842-43.

Schematismus Jaurinensis 1847.

Farkas Sándor, Csepreg mezőváros története, Bpest, 1887. 482. l.