Kezdőlap

Farkas Lajos,

ügyvéd és később városi rendőrkapitány volt Sátoralja-Ujhelyben, hol született és 1885. jún. 6. meghalt 40 éves korában.

A Zemplén czímű lapnak, melyet sógora Borúth Elemér 1870. szept. 30. alapított, társszerkesztője volt 1871. decz. 14-ig, azután munkatársa.

Dongó Gy. Géza szives közlése.