Kezdőlap

Farkas Mihály,

jogi doktor, nemes származású földbirtokos, budapesti polgár és fővárosi képviselő; meghalt 1880. máj. 3. Budapesten 81. évében.

Több száz czikket irt a gazdasági lapokba, nevezetesen a Családi Lapokba (1857), a M. Néplapba (1857), a Kerti Gazdaságba (1858-60), a Falusi Gazdába (1861-68), a Kertész Gazdába (1869-72), a Gyakorlati Mezőgazdába (1872), a Gazdasági Lapokba (1872), a M. Gazdába (1873-74), a Földmivelési Érdekeink-be (1874), és a Falusi Gazda Naptárába (1865-74).

Munkái:

1. Magyar méhészkönyv, vagyis útmutató a sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a különböző tenyésztési módokra. Pest, 1861. (2. kiadás Pest, 1870. Ezen czímmel is: Falusi Könyvtár I. 3. k. 1876. 4. k. 1885. Bpest.)

2. Takarmánynövények ismertetése, és tenyésztése, rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametszetvénynyel fölvilágosítva. Pest, 1864. (Ezen czímmel is: Falusi Könyvtár III. 2. kiadás. Bpest, 1873.)

3. Kertészeti kézikönyv. (Pest, 1865. Galgóczy Károly munkájának 2. kiadása, melyet F. M. átnézett és jegyzetekkel bővített, úgy szintén a 3. kiadást Bpest, 1874.

4. Apró majorság, vagyis a baromfitenyésztés foglalatja. Pest, 1870. (Ezen cz. is: Falusi Könyvtár VII. 2. kiadás. Bpest, 1882.)

5. A bogyár-gyümölcs tenyésztése, mint egyik hasznos s leggyorsabban jövedelmező ága a kertgazdászatnak. Pest, 1872. (Ezen cz. is: Falusi Könyvtár VIII.)

6. A dinnyetenyésztés foglalatja és a legjelesebb honi és külföldi csemegefajok ismertetése. Pest, 1873. (Ezen cz. is: Falusi Könyvtár IX. 2. kiadás. Bpest, 1883.)

7. Magyar kertészkönyv. A belterjes (intensiv) kertészgazdászat foglalatja. Bpest, 1876.

Szerkesztette a Falusi Gazda czímű szaklapot 1865. ápr. 5-től 1868. decz. 29-ig, mikor a lap megszünt; a Politikai Ujdonságok mellékletét a M. Gazdát 1874-ben; a Falusi Gazda Naptárát 1865-74-re és a Kertészgazda Naptárát 1879-re és 1880-ra Budapesten.

Szinnyei Repertóriuma III. Természettud. és Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés.