Kezdőlap

Farkas Miklós,

csorna-premontrei kanonokrendi áldozópap, szül. 1840. okt. 2. Pápán; iskoláit Pápán, majd Győrben és Aradon végezte 1863-ban; miután a rendbe lépett, tanár volt 1866-tól fogva előbb Szombathelyen, 1884-től Keszthelyen, hol 1887. jún. 3. egyszersmind gymnasiumi igazgató s házfőnök lett és a földrajzot, számtant és természetrajzot adta elő. Meghalt 1890. ápr. 21. Keszthelyen.

Programmértekezése: A szám és számjegyrendszer eredete és fejlődése (Szombathelyi gymnasium Értesítője 1875.)

Szerkesztette a keszthelyi kir. kath. gymnasium Értesítőjét 1887, 1888 és 1889-re.

Szőllőssy K., Szerzetes Rendek I. 23.

Keszthely 1890. 17. sz.