Kezdőlap

Farkas Pál (hügyei),

cs. kir. vicekapitány, F. Pál és Tatay Margit fia, szül. 1594. febr. 17. Érsek-Ujvárott Nyitramegyében, hol atyja akkor lovashadnagy volt; 1609-ben Kolonics Szigfrid tábornok szolgálatába állott Érsekujvárt; 1612-ben Thurzó György nádor vicekomornyikja lett Bicsén, kit annak haláláig (1616. karácsonyig) szolgált; ekkor haza ment és gróf Teuffenbach Rudolf tábornokot, 1621-25-ig gróf Thurzó Szaniszlót, azután gróf Esterházy Miklós tábornokot szolgálta; 1638-ban lett lévai vicekapitány, 1642. márcz. 10. ugyanaz Nógrádban.

Följegyzései, melyeket 1638-tól 1660-ig irt lévai házában, midőn még nógrádi vicekapitány volt, családi dolgokat foglalnak magokban. (Közölte Szily Kálmán az eredetiből a történelmi Tár-ban 1884. 88-89. l.)