Kezdőlap

Farkas Róbert,

praemontrei áldozópap és tanár, szül. 1856. aug. 1. Párkányban Esztergommegyében; 1874. szept. 20. lépett a rendbe s 1880. júl. 4. miséspappá szenteltetett föl; azután a nagyváradi, 1884 óta pedig a kassai főgymnasiumban a történelem és földrajz tanára.

Programmértekezése: A világtörténelem ethikája (Kassai főgymn. Értesítője 1891.)

Schematismus Ordinis Praemonstratensis de Castro Jászó 1891. 88. 136. l.