Kezdőlap

Farkas Sándor (győri),

kath. plébános, szül. 1842. jan. 7. Bazinban; a gymnasiumot elvégezvén, az esztergom-egyházmegyei növendék-papok közé fölvétetett; 1865. júl. 23. miséspappá szenteltetett föl. Segédlelkész volt rövid ideig, azután nevelő gróf Schmideghnél, majd hitelemző s lelkiigazgató az esztergomi sz. Vinczéről nevezett zárdában. 1877-81-ig Csolnokon volt plébános, majd magasfalui subsidiarius lett; 1886-tól másutt volt lelkész; jelenleg mint kiérdemült plébános Nagyszombatban él.

Czikke: Az első áldozáshoz járulók (Uj M. Sion 1875.)

Munkái:

1. Hitelemző kérdések és feleletek a pápa csalatkozhatlanságáról. Iskolai és templomi használatra. Esztergom, 1871.

2. Hitelemző tanítások a kath. népiskolák alsó osztályai számára Mey György Rottenburg egyházmegyei schwörzkirchi lelkész német szövege után magyarítá. Esztergom, 1872. (2. kiadás. Esztergom, 1877.)

3. Jézus az isteni gyermek, példányképűl a gyermekeknek. Esztergom, 1874. (Imakönyv elmélkedésekkel.)

4. A Tékozló fiú vagy hitelemző tanítások az első sz. gyónáshoz járuló gyermekek számára. Bpest, 1875. (2. kiadásban is megjelent.)

5. Első szent gyónási oktatás hitelemző tanításokban. Huck E. 3. kiadása után magyarázta. Bpest, 1890.

6. A bérmálás szentsége. Koneberg 5. kiadása után fejtegette, Koneberg, 1891.

7. Uram, kit szeretsz az beteg. Koneberg, 1893.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók. Bpest, 1888. 41. l.

Majer István Bibliographiája 7.

Petrik Könyvészete.

Tokody Egyetemes Névtára. Temesvár. 1891. 174. l.

M. Állam 1891. 262. sz. 1892. 288. sz.