Kezdőlap

Farkas Sándor,

győregyházmegyei áldozópap, bogyoszlói plébános, szül. 1853. aug. 8. Nyalkán Győrmegyében; középiskoláit 1864-től 1874-ig Győrben tanulta; 1870-ben a 4. osztály végezése után Zalka János püspök fölvette a győri kisebb papnevelőintézet növendékei sorába; a theologiát ugyanott hallgatta. 1878. febr. 19. áldozópappá szenteltetett; márcz. 15-től 1879. ápr. 5-ig segédlelkész volt Rába-Szent-Mihályon, 1880. decz. 2-ig Szillben, 1890. ápr. 30-ig Csepregben (1889. febr. 15-től máj. 8-ig plébános helyettes is volt Felső Szakonyban). 1890. máj. 1. óta bogyoszlói (Sopronm.) plébános.

Több lyrai költeménye jelent meg a M. Korona, M. Állam, Győri Közlöny, Sopron, Népujság sat. lapokban.

Munkái:

1. Tündérvár, költői beszély. Győr, 1875.

2. Csepreg mezőváros története. Bpest 1887.

Kéziratban: Bogyoszló története.

Farkas Sándor, Csepreg. 495. l.

Emlékkönyv Győr, 1892. 136. l.

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.