Kezdőlap

Farkas Zsigmond,

egri egyházmegyei áldozópap, szül. 1862. okt. 7. Putnokon Hevesmegyében; növendékpap volt Budapesten a központi papnevelő-intézetben; 1885-ben miséspappá szenteltetett föl; jelenleg segédlelkész Hevesen.

Növendékpap korában a magyar egyházirodalmi társulatban, melynek elnöke volt, sokat dolgozott. Értekezései: A jó lelkipásztor képe (Egri Egyházm. Közlöny 1887), A szív a vallás világánál (Egri Egyházm. Közlöny 1888.)

Koncz Ákos, Egri Egyházmegyei Papok az Irodalmi Téren. Eger, 1892.

Schematismus Cleri Agriensis 1891.