Kezdőlap

Farkasdy Károly,

ev. ref. lelkész Kápolnás-Nyéken (Fejérm.), utóbb Gárdonyban, hol 1890. febr. 14. meghalt.

Munkája: Gyász-beszéd, melyet dicsőült fenséges főherczeg József nádor gyászünnepélye alkalmával 1847. télutó 28. tartott. Pápa, 1847.

Petrik Bibl.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1890. 8. sz.