Kezdőlap

Farmady Martinián (György),

szent Ferencz-rendi áldozópap, szül. 1833. ápr. 23. Nyitrán; 1849. okt. 2. lépett a rendbe s 1856. jul. 27. szenteltetett föl miséspappá; azután tót hitszónok és a tanitóképzőintézet tanára volt Nagyszombatban; a 70-es években az érsekujvári kath. gymnasiumban tanított, később tartományi s házfőnök Nagyszombatban; ezenkivül a hittani tanulmányok igazgatója, a gyóntatók vizsgálója s a társház történetirója.

Emlékbeszéde Czuczor G. emlékköve leleplezésekor (M. Állam 1875.), Az egyetemi könyvtár megnyitásáról (Religio 1876.). Programmértekezései az érsekujvári kath. gymnasium Értesitőjében (1872. Érsekujvár városának helyi viszonya s polgárisodásának álláspontja, 1873. A csillagászat leendő vivmányairól, 1874. Hányadán vagyunk Newton nehézkedési törvényeivel, 1874. Ismereteink az üstökösről, 1875.)

Szőllőssy Károly, Szerzetes Rendek I. 166.

Schematismus Ord. Min. S. P. Francisci 1868. 1890.