Kezdőlap

Fárnek Dávid,

ág. ev. lelkész, székesfehérvári származású; 1816. nov. 13-tól a jenai egyetemen tanult, azután prédikátor volt Szákon Komárommegyében; később esperes és a dunántúli ág. ev. consistorium ülnöke.

Több költeményt irt a Szépliteraturai Ajándékba (1822-27.) és az Uraniába (1829-31.); czikkei a Tudom. Gyüjteményben (1823. IX. A hársfának szép és hasznos tulajdonságairól, XI. Superintendens Giszeke Miklós emlékezete, 1830. V. A magyarországi nevezetesebb fürdők.)

Kéziratai: Gödör György életismertetése, költeményei s nehány balladája 1818-27. (a m. nemzeti múzeum kézirattárában.)

Egyházi Névtár 1838-ra. Kőszeg, 1838.

Haan, Jena Hungarica 147.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 98. l.

Kiss János Emlékezései. Bpest, 1890. 600. l.