Kezdőlap

Farnos Elek (zilahi),

m. kir. kataszteri kerületi felügyelő; F. György gyalui ev. ref. lelkész és sárospataki Pataki Mária fia, meghalt 1879. febr. 4. Kolozsvárt 44. évében.

Czikkei: Erdély egyesülése kérdéséhez (Hon 1867. 91-97. sz.), Küküllőmegyei gazdasági egylet, A borkereskedő társulatok kérdéséhez és Gazdasági tudósítások Alsó-Kocsárdról (Erdélyi Gazda 1870-71. 1873-74.), A hold változásainak befolyásáról a növényekre (Gyakorlati Mezőgazda 1873).

Munkája: Gazdasági tervrajz. Marosvásárhely, 1870.

Koncz József, A marosvásárhelyi könyvnyomda története 71. l. és gyászjelentés.