Kezdőlap

Farnos Károly (zilahi),

előbb kormányszéki s táblai irnok, később nagyenyedi rendes törvény-tanár és a gazdasági számvitelnek tanítója, előbbinek és Pataki Máriának fia. Meghalt?...

Munkái:

1. Gazdasági kétszeres számvitel. Bécs, 1851. (Ism. Pesti Napló 1853. 1003. az.)

2. Neuses System der landwirtschaftlichen doppelten Buchhaltung. Bécs, 1851.

Szinnyei Könyvészete.