Kezdőlap

Faschó József (lucsivnai),

kir. tanácsos, és aranysarkantyús vitéz, szül. 1795. márcz. 11. Ó-Aradon; országgyűlési követ volt és Aradmegye főispáni helytartója 1845-ben.

Munkája: Arad vármegyének 1845. aug. 18. tartott közgyűlésén, midőn... a nevezett megyének főispáni székét mint helytartó elfoglalá, mondott beszéde. Arad. (Mossoczy Institoris János főjegyző beszédével együtt.)

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 27. l.

Petrik Bibliogr.