Kezdőlap

Faschkó Jakab,

bánóczi ág. ev. iskolaigazgató, breznyóbányai származású. Midőn 1649-ben Wranai Dorottyával egybekelt, barátai ez alkalomból latin üdvözlő költeményt adtak ki.

Munkái:

1. Dissertatio de vetere ecclesiae unica nota, praedicatione nimirum verbi dei pura; resp. Venceslao Dentulino drietomiensi. 1650.

2. De summo bono. 1651.

Figyelő XVII. 389.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 197. l.