Kezdőlap

Fászl István Sándor,

szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1838. febr. 6. Kőszegen, Vasmegyében; 1855. szept. 8. lépett a rendbe; theologiai tanulmányait Pannonhalmán végezte s 1862. aug. 22. misés pappá szenteltetett föl; 1861-67-ig Kőszegen volt tanár; 1867 óta pedig a soproni gymnasiumban a földrajzot és természetrajzot tanítja.

Programmértekezései: Adatok Sopron légyfaunájához (Soproni róm. kath. gymnasium Értesítője 1878.), Sopron madarai (Soproni róm. kath. gymnasium Értesítője, 1883.), czikke: Beiträge zur Kenntniss der Schwirrsänger Locustella luscinioides (der Nachtigall-rohrsänger) am Neusiedlersee (Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien X. 1886.)

Scriptores Ord. S. Benedicti 85. l.

Soproni r. kath. gymnasium Értesitője 891.