Kezdőlap

Fauth (Fautor) Márk,

városi tanácsos, soproni származású, 1579-84-ig a vittenbergai egyetem hallgatója s 1590-től 1617-ig Sopron városának tanácsbelije volt.

Kézirati munkája: Kurzes Verzeichniss was sich von A. 1529 bis auff disz 1611 Jahr zu Oedenburg vnd in denen vmbliegenden Ländern zugetragen. (Ezen érdekes krónika, mely 1610-ben készült, és melyet Klein Menyhért német tanító 1616-ig folytatott, XVII. századbeli másolatban, 4-rét, 91 lap, megvan a m. n. múzeumban; több másolata, természetesen variansokkal, sok polgárháznál található Sopronban.)

Müllner Mátyás, A soproni ev. főtanoda története. Sopron, 1857. 17. l.