Kezdőlap

Fáy Béla (fáji),

földbirtokos Erdélyben Hunyad megyében, F. Gusztáv Gömörmegyei főispán fia; neje gróf Kún Irén (gróf Kún Géza nővére), kivel 1878. ápr. 12. kelt össze.

Munkái:

1. A szeszadó és a mi azzal összefügg. Bpest, 1886. (Különnyomat a M. Szesztermelők lapjából.)

2. Az agrárpolitika és az adórendszer. Bpest, 1888. (Különny. a Nemzetgazdasági Szemléből.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 154. l.