Kezdőlap

Fáy Gusztáv (fáji),

földbirtokos és zeneszerző, F. András és Sziráky Zsuzsa fia; jogot végzett s a megyén kezdette pályáját; a nádor 1845-ben nevezte ki Pestmegye tiszteletbeli aljegyzőjévé, már 1848-ban negyedik, még az évben harmadik s 1849-ben már második aljegyző lett. A megyei élettől csakhamar bucsút vett. Apjával 1849. (okt. 1.) egyességet kötött, mely szerint az átadta neki gombai jószágát teljes haszonélvezettel és birtokjoggal. Visszavonult tehát Gombára, a hol a gazdaságnak és szenvedélyének, a zenének élt. A szabadságharcz után nem sokára megházasodott, egyik közeli rokonát, Fáy Zsuzsikát véve feleségül. Gyenge testalkatú volt és gyakran betegeskedett; végre 1866. máj. 19. Pesten meghalt 43. évében.

Fiesco volt első operája (ismert. Magy. Hirlap 1852. 684. 685. sz.; a nemzeti szinház nem fogadta el előadásra, s ez esemény atyját is elkeserítette, ki attól kezdve nem járt a szinházba; csupán egyszer ment el, 1857. febr. 7. a jubileuma alkalmából rendezett előadásra, mikor a Régi pénzek kerültek szinre). Kamilla második operája szinre került 1865. ápr. 4. a nemzeti szinházban és egy darabig műsoron is volt; Cornaro Katalin, Cyprus királynéja cz. operájának 1. és 2. felvonását, melyet hátrahagyott, 1870. máj. 19. adták a nemzeti szinházban.

Észrevételei az eredeti opera biráló bizottmány levelére, Gomba, 1852. jan. 8. (M. Hirlap 1852. 684. 685. sz.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 133. 134. l.

Hon 1870. 115. sz.

Erdélyi Pál, Fáy András élete és művei. Bpest, 1889. 308. l. és gyászjelentés.