Kezdőlap

Fayer László,

jogi doktor, egyetemi tanár, szül. 1842-ben Kecskeméten; a budapesti egyetemen végezte a jogi tanfolyamot és 1870-ben jogi doktor, 1874-ben ügyvéd lett; gyakorlatot folytatott 1882-ig. 1873-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert a bünvádi eljárásból, melyet azóta előad. 1886-ban a rendkívüli tanári czím adományoztatott neki. Büntetőjogi seminariumával jogi szakoktatásunkban meghonosította a seminariumi rendszert. F. egyike volt a magyar jogászegylet alapítóinak, mely egyletnek tizenkét évi fennállása óta titkára. Gyorsirással is foglalkozott, 1866-ban a budapesti magyar gyorsiró-egylet egyik alapító tagja s országgyűlési gyorsiró volt; majd a gyorsirás-tanárokat vizsgáló bizottság tagja lett; az országgyűlési gyorsiroda szervezésekor elsőrendű gyorsirónak neveztetett ki.

1870-ben a M. Themis-nek, 1880-tól a Jogtudományi Közlönynek lett főmunkatársa. Számos értekezései közül kiemeljük: Az esküdtszékről, A correctionalisatióról, A bünsegédről sat. A Pallas nagy Lexikonának is munkatársa.

Munkái:

1. A szóbeli eljárás és a gyorsirászat. Pest, 1870. (Dr. Feyer László névvel.)

2. A bünvádi eljárásunk reformjához. Bpest 1884.

3. Bünvádi eljárás a törvényszékek előtt. Szokásjogi forrásokból összeállította. Bpest, 1885. (2. átalakított és bőv. kiadás: A magyar bünvádi eljárás mai érvényében. Átalakította és bővítette. Bpest, 1887.)

4. Bünügyi esetek seminariumi használatra. Bpest, 1888. (2. átdolg. és bőv. kiadás. Bpest, 1893.)

5. A Pribil esethez. Bpest, 1888. (Bővített lenyomat a Jogtud. Közlönyből.)

6. Büntetési rendszerünk reformja. Bpest, 1889-92. Három füzet.

7. Büntetési és börtönrendszerünk reformja. Bpest, 1891. (M. Jogászegyl. Értek. VI. 11. Többekkel együtt.)

Szerkesztette a Gyorsirási Évkönyvet 1866-ra és 1867-re, a Gyorsirászati Lapokat 1870-ben (Feuer László névvel), a M. Themist 1870. jan. 6-tól decz. 25-ig, a Döntvények gyűjteményét 1876-tól, az Igazságügyi törvényeket 1877-ben Budapesten.

Acta reg. scient, universitatis hung. Budapestiensis 1876. I. 30. 1877. I. 32. 1884. I. 68. l.

M. Könyvészet 1876. 1879-80. 1884-85. 1887-89. 1891.

Kapczy, Gyorsirás 30. l.

Acsády, Az Athenaeum Kézi-Lexikona I., önéletrajzi adatok és Gopcsa László szives közlése.