Kezdőlap

Fazakas (Fazekas) Sámuel (pávai),

orvosdoktor, Kővár vidék rendes főorvosa s táblabirája, a bécsi egyetemen tanulta az orvosi tudományokat és ott 1805. jún. 12. orvosi oklevelet nyert.

Czikke: A homöopathiának dicsérete. (Nemzeti Társalkodó 1830. 265. 273. 281. 393. l.)

Munkái:

1. Deductiones actionum hominis et civis; organismo et systemati planetarum conformis. Magno-Varadino, 1806. (F. S. jegygyel.)

2. Summás értekezés a pestisről, annak tulajdonságairól, eredetéről, magános és köz ellenzőiről... Kolozsvár, 1824.

3. Galatea, a Florian úr első könyvéből a magyar ifjúságnak fordítva még 1811-ben. Kolozsvár, 1825. (Végén S. M. Berkeszen 1811. eszt. hosszú éjjelén.)

M. Kurir 1805. III. 275. l.

Petrik Bibliogr.