Kezdőlap

Fazekas Elek,

premontrei kanonok-rendi gymnasiumi tanár, szül. 1836. febr. 23. Pécsett; 1858-tól tanár és 1871-72-ben állami főreáliskolai igazgató-tanár volt Székely-Udvarhelyen, honnét az 1875-76. tanév kezdetén a fehértemplomi gymnasiumhoz távozott; 1877. ápr. 20. a bajai gymnasiumhoz helyezték át; de itt sem maradt sokáig; a rendből is kilépett és hivatalnok lett.

Programmértekezései a székely-udvarhelyi főreáliskola Értesítőjében (1872. Tanügyi széttekintés, 1873. Udvarhelyszék nyelvjárása), a fehértemplomi gymnasium Értesítőjében (1876. Mikép kezeltetett gymnasiumainkban a magyar nyelv és mik szükségesek annak sikeres tanításához?)

Felsmann Névkönyve 1873. 121.

Szőllőssy, Szerzetes Rendek I. 23. l.