Kezdőlap

Fazekas József,

köztársadalminak nevezi magát munkáinak czímlapján.

Munkái:

1. A magyarok 4200 éves eredete Árpád korig. Bpest, 1884.

2. Népszerű költészet korunkhoz. Bpest, 1886.

3. Nazarenus missio. Bpest, 1887.

4. Néptársadalmi nyelvtan, melyben minden betű sajátos értelemmel bir, ennélfogva 24 óra elég a közforgalmi nyelv megtanulására 20 leczkében. I. leczke. Bpest, 1891.

5. Bolond pásztori táska...

M. Könyvészet 1890.