Kezdőlap

Feger József (Placidus),

szent Benedek-rendi áldozópap, pápai titkos kamarás, szül. 1804. aug. 15. Selmeczen; a bölcseletet és theológiát Nagyszombatban hallgatta... 1828. okt. 25. mint Esztergom-főmegyei pap fölszenteltetett; több évi káplánkodás után a pozsonyi seminarium igazgatója és nyolcz év mulva a bécsi Pázmán-intézet aligazgatója lett. 1860. aug. 15. óta a felső-ausztriai lambachi szent Benedek-rendi apátságnak tagja s 1864. szept. 25. letette az esküt; több évig volt a szerzet növendékeinek mestere s elnöke a szent olvasó-társulatnak. Jelenleg mint kiérdemült jubiláris pap és 1878. nov. 3. óta a linczi püspök egyházi tanácsosa működik.

Munkái:

1. Jesus Christus im Leiden und in der Auferstehung unser Vorbild. Eine dogmatisch-moralische Betrachtung. Pressburg, 1845.

2. Der Geist unserer Zeit und des wahren Christenthums. Pressburg, 1846.

3. Teophilus, oder des Jünglings erste Lebensweihe. Pressburg, 1848.

4. Mane nobiscum, seu preces salutae ad fovendam pietatem cleri junioris. Pressburg, 1850.

5. Coelestina, oder Lebensweihe der Jungfrau. Regensburg. 1850.

6. Der kath. Pilger in Rom. Regensburg, 1855.

7. Culta Deo et hominibus placens conversatio. In usum cleri junioris. Regensburg, 1856.

8. Gott mein Antheil in Ewigkeit. Regensburg, 1858.

9. Handbüchlein der Rosenkranz-Erzbruderschaft. Linz, 1862.

10. Die Geheimnisse des Rosenkranzes. Linz, 1864.

11. Fasciculus florum maialium. Linz, 1866.

12. Einige Weisen-Aehren vom Acker des Herrn. Wels, 1879.

Kéziratban: Breviloquia (aphorizmák), Einige Worte über die klösterliche Schweigsamkeit, Die letzte Station (aphorizmák).

Szőllőssy, Szerzetes Rendek I. 65.

Scriptores Ord. S. Benedicti 85.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 412.

Petrik Bibliogr.