Kezdőlap

Fehér Glycér,

kegyes tanító-rendi áldozópap és tanár, szül. 1782. ápr. 7. Fajszon Pestmegyében; 1803. okt. 3. lépett a rendbe s Kecskeméten novitius volt; 1810. ápr. 24. miséspappá szenteltetett föl; tanított 1806-08. Tatában (1809. bölcseletet hallgatott Váczon, 1811-12. theologiát Nyitrán), 1813-23. hitszónok s gymnasiumi tanár Kolozsvárt, 1824-26. Kecskeméten, 1827-30. Kolozsvárt, 1831-32-ben rector Nagy-Károlyban és a plébánia igazgatója, 1833-49. gymnasiumi igazgató és rector Léván, 1850. Szent-Györgyön vice-rector és spiritualis, 1851-53. Kalocsán vicerector, 1854-57. ugyanaz Váczon, 1858. Veszprémben spiritualis, 1862-től ugyanaz Tatában, hol 1873. nov. 30. meghalt 92. évében.

Munkája: Ode exc., ill. ac rev dno Alexandro Rudnay de eadem et Divék-Ujfalu, episcopo Transilvaniensi... dum a Sacr. Sua Majestate scholarum cath. in toto M. Principatu supremus director renunciaretur, ab archigymnasio Claudiopolitano apud scholas pias devoto animo oblata anno Dni 1819. (Claudiopoli), 1819.

Petrik Bibliogr. és a Kegyes Tanitórend jegyzőkönyvei (Rulla.)