Kezdőlap

Fehér Gyula,

egri egyházmegyei pap, szül. 1854. szept. 20. Gyöngyösön (Hevesmegye); középiskoláit elvégezvén a pesti központi papnevelőintézetben hallgatta a hittudományokat; felszenteltetése (1878.) után káplánkodott, majd később érseki főegyházi hitszónokká s az egri Foglár-féle finevelőintézet aligazgatójává neveztetett ki. Az angol kisasszonyok intézetében is mint hitoktató működik.

Czikkei a Népiskolai Tanügyben (1883. Iskolai katechesis, 1889. Szilveszter estén); az Egerben (1889. Elmélkedés az év utolsó napján); az egri Irodalmi Szemlének is munkatársa.

Munkái:

1. Előkészitő a sz. gyónásra és áldozásra az egri katekizmus nyomán. Eger, 1884. (Függelékül 3 oltárbeszéddel.)

2. Az anyaszentegyház története főbb vonásokban. Az elemi iskolák felsőbb osztályai és a polgári iskolák tanulóinak számára. Eger, 1887.

3. Szertartástan a kath. elemi iskolások számára. Függelékül a minisztrációval. Eger, 1888.

M. Könyvészet 1884. 1887-88.

Koncz Ákos, Egri egyházmegei papok 81.