Kezdőlap

Fehér Péter,

ev. ref. középiskolai tanár, szül. 1830-ban Ácson (Komáromm.); a theologiát Pápán végezte; részt vett mint nemzetőr a szabadságharczban, mire győri káplán volt; innét Heidelbergbe ment, honnan hazatérve 1857-ben tanár lett Kecskeméten az ev. ref. főgymnasiumban, hol a magyar nyelvet és irodalmat tanította. Meghalt 1876. júl. 13. Kecskeméten.

Czikkei: Heidelberg és egyeteme (M. Sajtó 1857. 233. sz.), Külföldi irodalmi szemle (Prot. Közlöny 1858-59.), A kecskeméti hét éves népkör története (Kecskemét 1875. 18. 19. sz.); irt még a Kecskeméti Prot. Közlönybe (1858.). Fördősnek Papi dolgozatok gyászesetekre cz. gyűjteményébe (Kecskemét XI. 1864.), a Kecskemétbe és az Orsz. Tanáregylet Közlönyébe (IX. 1875.)

Alapította és szerkesztette a Kecskemét cz. heti lapot 1873. jan. 5-től 1874 végeig (Horváth Györgygyel együtt.)

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. 30. sz.

Uj M. Athenás 126. l. és gyászjelentés.