Kezdőlap

Fehérváry István,

kegyes tanító-rendi áldozópap, szül. 1851. decz. 6. Esztergomban, 1871. szept. 8. lépett a rendbe s 1877. aug. 10. misés pappá szenteltetett föl; tanított 1877-78-ban a tatai, 1880-81-ben a debreczeni, 1881 óta a máramaros-szigeti gymnasiumban.

Programmértekezései: Adatok a debreczeni r. kath. gymnasium történetéhez (Debreczeni főgymn. Értesítője, 1880.), Emberszeretet a nevelésben, A görög és római forradalmak czélja és eredménye (Máramaros-szigeti főgymn. Értesítője 1882. 1884.)

Magyarországi Kegyes Tanítórend Névtára.