Kezdőlap

Feichtinger Elek (baranya-nádasdi),

jogi doktor, pénzügyi tanácsos, fiumei pénzügyi igazgató és akadémiai tanár, F. Sándor esztergomi főorvos és kir. tanácsos fia, szül. 1854. jún. 21. Esztergomban; tanulmányait szülővárosában és Budapesten végezte, hol 1879. jún. 7. jogi doktorrá avattatott. Ezután a budapesti kir. törvényszéknél joggyakornok lett; később a pénzügyi szolgálatba lépett át, a hol 1880-ban fogalmazó, 1885. titkár és 1892. pénzügyi tanácsos és fiumei pénzügyigazgató lett. 1885-ben, midőn a fiumei kereskedelmi akadémián a kereskedelmi jog és nemzetgazdaság tanszéke üresedésbe jött, Erődi Béla akkori tanfelügyelő őt hívta fel ezen tantárgyak előadására. Később Zichy Ágost kormányzó felhivására a fiumei tengerészeti iskolában a tengeri jog tanitását is elvállalta. A fiumei állami tanintézetekben a tanitás nyelve az olasz lévén, F. első gondja volt az ott használt, de Olaszország számára irt tankönyveket kiküszöbölni.

Czikkei: a Jogtudományi Közlönyben (1878. Csődnyitás vagyontalan adós ellen). Esztergom és Vidékében (1881. A szülői ház, beszély de Amicis után olaszból, A huszárok országából, olaszból, 1882. Longfellow, Egy bizonyos korban, olaszból, 1883. Első szerelem, Olindi Guerini után, Utolsó szerelem, ugyanaz után), a Fiuméban (1887. Paul Féval, 1890. A tengeri jelzálogról 3 közlés), A Jogban (1890. A tengeri jelzálogról egy közlés, németül a Pester Lloydban, olaszul a La Belanciaban), a Kereskedelmi Jog és Ismeretek Tárában (1891. Tengeri jogunk jelen állása, A hajó jelzálog eredete és jelen állásáról, 1892. A hajó jelzálog rendszere, 1893. A Stefanie elsülyedésének jogi következményeiről), a M. Kereskedők Lapjában (1891. A kereskedelmi szakoktatás reformja), a M. Tengerpartban (1893. A kereskedelmi szakoktatásról.)

Munkái:

1. Manuale di diritto cambiario. Fiume, 1886.

2. Diritto marittimo. Fiume, 1888. (2. bőv. kiadás. Fiume, 1893. Az első magyar tengeri jogi kézikönyv, mely a tengeri jog egész anyagát rendszeresen és kimerítően tárgyalja.)

3. Cenni storici sulľ Economia politica. Fiume, 1888.

4. Riforme della legislazione francese sul campo del diritto marittimo privato. Fiume, 1888.

5. Cenni sulle finanze di Stato. Fiume, 1889.

6. Delle Banche, Organizzazione del credito nelle banche, con riguardo alla storia ed alla statistica delle principali moderne banche ďemissione. Fiume, 1889.

7. Note sur le projet de Code de procedure pénale hongrois. Paris, 1889.

8. Teorica delľ Economia politica, ossia della produzione, ripartizione e consumazione economico-sociale. Fiume, 1890.

9. Principi fundamentali del Diritto commerciale ungarico. Fiume, 1891.

10. Tengeri magánjogunk és a franczia reformok. Bpest, 1891.

11. Praktische Tabellen für Touristen. Bpest, 1893.

12. Economia politica. Bpest, 1893.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 43.

Acsádi Ignácz, Athenaeum Kézi-Lexikona I. 584. l. és önéletrajzi adatok.