Kezdőlap

Fejér Adorján Géza,

cziszterczi-rendi áldozópap és tanár, szül. 1865. febr. 22. Balaton-Füreden, Zalamegyében; 1882. aug. 27. lépett a rendbe s 1889. aug. 11. misés pappá szenteltetett föl; jelenleg a bajai főgymnasiumban a magyar és latin nyelv tanára.

Programmértekezése: Horatius hatásának nyomai a magyar klasszikus kor költészetében (Cisterci bajai főgymnasium Értesítője 1890.)

Cisteri rend Névtára 1890.

Cisterci bajai főgymn. Értesitője 1890. és 1891.