Kezdőlap

Fejér Antal,

ügyvéd, az eperjesi kerületi tábla consiliáriusa, Heves- és Külső-Szolnok egyesült megyék táblabirája; 1764-től báró Haller Sámuel tábornok udvari fiskusa volt. Meghalt 1790. vagy 1791-ben.

Munkái:

1. Mátra hegyei között mulatozó Nymfának éneke, melyet herczeg Barkóczy Ferencz volt egri püspöknek, már Magyarország primássának bucsúzóképpen szomorú szivvel mondának. Nagyszombat, 1765.

2. A józan életnek némely reguláji, melyeket deák nyelvből magyarra fordított és tulajdon nemzetének hasznára világosságra kibocsájtott és kinyomtattatott. Eger, 1767. (2. kiadás. Pest, 1815. Kiadta fia Fejér Elek.)

3. A füredi savanyú viznek hasznáról kiadott versek, melyeket... a füredi savanyú viz forrásánál maga és másoknak mulatságára mult 1777. esztendőben Sz. Jakab havában irt. Hely n. (1778.)

4. A Balaton-tihanyi echonak eleven zengése, melyet... a füredi savanyú viz forrásánál maga és másoknak mulatságára ezen most folyó 1779-ik eszt. Szent Jakab havában e következendő versekben foglalt. Buda.

5. Örvendező versek, melyeket... a tiszt. budai apáczáknak mélt. gróf Szalai Barkóczy Margitnak, Sz. Klára rendén való apácza szűznek, és ugyan a budai convent öt izbeli érdemes fejedelem asszonyának második professiójára készített. Pest (1780.)

6. Barklájus János Argenisse, melyet... deák nyelvből magyarra fordított... Özvegye sánkfalvai Steinicher Katalin maga költségén kinyomtattatott. Eger, 1792. Három kötet. 36 rézmetszetű képpel.

Orpheus I. 1790. 84. l.

Beöthy Zsolt, A M. Szépprózai Elbeszélés II. 159.

Petrik Bibliographiája.