Kezdőlap

Fejér Bertalan,

bölcseleti doktor, kir. tanfelügyelő; 20 évig működött az ifjúság nevelése s tanítása körül, mint a m.-szigeti evang. ref. lyceum tanára s 1876-tól mint máramaros-megyei kir. tanfelügyelő. Meghalt 1881. máj. 30., Máramaros-Szigeten 50. évében.

Czikkei a Családi Körben (1866. A máramaros-szigeti jótékony egylet történetének rövid vázlata, Gizella, első magyar királyné), a Hazánk és a Külföldben (1867. A Suliguli és Vidéke), a Máramaros vármegye egyetemes leirása cz. munkában (Bpest, 1876. Felsőbb oktatásügy, Nőnevelési intézetek); programmértekezései: A bölcsészettudomány feladata, A testgyakorlatról lélektani alapon (Máramaros-szigeti ev. ref. főgymnasium Értesítője 1863. 1874.)

Munkája: Máramarosmegye kir. tanfelügyelőségének Évkönyve I. 1. füzet. (Az 1876. okt.-1877. év végeig terjedő időről.) M.-Sziget, 1878.

Néptanitók Lapja 1876. 328. 1877. 274. l.

M. Könyvészet 1878. és gyászjelentés.