Kezdőlap

Fejér Elek,

földbirtokos, F. Antal ügyvéd és sánkfalvai Steinicher Katalin fia.

Munkája: A plánták nyavalyái. Pest, 1815.

Kiadta atyjának, A józan életnek némely regulái cz. munkáját 2. kiadásban (Pest, 1815.)

Szinnyei Könyvészete.