Kezdőlap

Fejér-Pataky Gábor (kelecsényi),

kath. plébános, liptómegyei származású; a theologiát Bécsben végezte 1774-ben és ez évben fölszenteltetett; káplán volt Osgyán, azután Esztergomban, majd Lekéren; plébános 1778-ban Nagy-Sárón, 1784-ben Radomán, 1805-ben kerületi alesperes, 1807-ben nagy-sallói lelkész. Meghalt 1808. ápr. 2. Tót-Sókon, Nyitramegyében.

Munkája: Welika hodnost a ťaska povinnosť kterú dwogég cti-hodnému panovi Bobósik Jozefowi, biskupstwa Nitranského nowo-poswaťenému kňazowi, pri prwég obeťe geho, obetuwal, a predložil w kosťele welkoripnámskem... Nagyszombat, 1791. (A nagy méltóság és nehéz kötelesség, melyet tiszt. Bobósik József úr nyitraegyházmegyei új misés papnak első áldozata alkalmával felajánlott és előadott a nagy-rippényi templomban.)

Petrik Bibliogr.

Necrol. Strigon. 83. l. és Osvald Fer. Rikárd szives közlése.