Kezdőlap

Fejérpataky (Belopotocky) Gáspár (kelecsényi),

törvényszéki ülnök, szül. 1794. jan. 1. Nagy-Palugyán Liptómegyében, hol 1821-ben könyvkötéssel kezdte életpályáját. A tót életnek lelkes előmozdítója volt, Liptó-Szent-Miklóson kölcsönkönyvtárt és tót műkedvelői szintársulatot alkotott; azonban kizárólagos tót iránya miatt tervei megbuktak; annál lelkesebben terjesztette a saját költségén kiadott tót könyveket. A szabadságharcz alatt a császáriakkal tartott és annak megszüntéig szolgabiró volt, azután pedig törvszéki ülnöknek neveztetett ki. 1850-ben engedélyt nyert, hogy családi nevét Belopotockyra változtathassa. Meghalt 1874. máj. 18. Liptó-Sz.-Miklóson.

Értekezései: Masopustni kratochvile slovanského lidu v. Uhřich (A magyarországi szláv nép farsangi mulatságai, a Rozličnosti Egyveleg cz. cseh folyóiratban (1827). Národni obyčeje tatranszkych slovanův (A tatrai szlávok nemzeti szokásai a česká Včelában 1831), Bájeslovné zvyky, svátky a pověry Slováků (A tótok hitrégészeti szokásai, ünnepei s babonái a Kvety-ben 1839-40.) A tót irodalomban mint kiadó tette nevét ismertté.

Megalapította a Slovenský Pozornik (Tóth Figyelő) és Kalendár vlastenecký (Hazafias naptár) cz. naptárakat, melyeknek 1803-tól számos évig kiadója volt. 1848-49-ben a Stúr szerkesztése alatt megjelent Národné Noviny (Nemzeti Hirlap) kaucziójára 4000 frtot tett le.

Megirta önéletrajzát, melynek kézirata, fia jegyzeteivel pótolva, a Slovenská Matica könyvtárában van.

Vlček, Dejiny Literatury Slovenské.

Slovenské Pohlady 1888. 79. l.

Petrik Bibliogr. IV. és dr. Czambel Samu szives közlése.