Kezdőlap

Fejérvári Ignácz,

esztergom-egyházmegyei kath. lelkész; meghalt 1814. decz. 15. Pozsonyban.

Munkája: Sanctus Stephanus rex Hungariae dictione panegyrica celebrata... Tyrnaviae, 1765. (Névtelenül.)

Necrol. Strigon. 91. l.