Kezdőlap

Fejérváry Károly (komlós-keresztesi),

földbirtokos, F. László cs. kir. kapitány és Desewffy Anna fia, szül. 1743-ban Sárosmegyében. Mint a törvényszék egyik tagja rendkivül nagy szerepet vitt; meghalt 1794. decz. 6. Komlós-Keresztesen. Fia volt F. Gábor (Pulszky Ferencz nagybátyja), kinek rendkivűl érdekes és becses múzeuma volt Eperjesen.

Latin levelei Kazinczy Ferenczhez Eperjesről 1789. ápr. 2., máj. 7., jun. 3., aug. 2. és magyar levele 1790. febr. 1., latin febr. 12., máj. 10. (Kazinczy F. Levelezése I. II.)

Kéziratai a m. n. múzeumban: Albus amicorum ab 1763. (132 levél), Diplomatica collectio 1768. (két kötet), Collectiones ministrorum et rectorum aug. confess. in Cottu. Sáros (144 lap), Familiarum Hugariae Atlas historico-dipl. geneal. (három kötet), Notitia Comitatus Sáros (302 lap), Corographiae Hungaricae Liber I. et III., Collectio epithaphiorum (72 lap), Commentatio de moribus ac ritibus Ruthenorum sat.

Novi eccl. et schol. Annales ev. Aug. et Helv. conf. in Austr. Monarchia 1795. I. 54. l.

Kazinczy, M. Pantheon (Nemzeti Könyvtár XXXVI. 379. l.) és Levelezése I. II. és gyászjelentés.