Kezdőlap

Fejes József,

ev. ref. berzétei (Gömörm.) prédikátor.

Munkája: Halotti beszéd, melyet néhai... id. Máriássy István felett a berzéti gyászos palotában szent Mihály hava 5. 1830. tartott. Rozsnyó.