Kezdőlap

Fekésházy György,

állatorvos és az ivánkai uradalom kormányzója.

Munkái:

1. Marhadögről és az ellen való orvosságról némely jegyzések. Pest, 1787. (Fékes György névvel.)

2. Von der allgemeinen Viehseuche und von dem Arzneimittel... Pest, 1787. (Fekesch György névvel.)

3. Fekésházy Györgynek némely jegyzései az házi állatokban termő ismeretes férgekről, mint sok nyavalyáknak, sőt még a marha dögnek első főbb okairól a juhokról és házi baromfiak neveléséről. Pest, 1789. (Végén: Némely orvoslásnak módjáról, és az embereknek maga alkalmaztatásáról; az orvos doktorok nélkül szükösöknek kedvekért kölcsönzött versek.)

4. Entdeckung der Urkeime vieler Seuchen, nämlich von Ungeziefern und Würmern der Hausthiere, dann der Schaafkrankheiten und etwas von gefliegelten Thieren. Pressburg, 1790.

5. Fekésházy Györgynek hathatós orvossága marhadög ellen, azzal való élésnek módgya és haszna. Pest, 1791. és 1793.

6. Arzneimittel wider die allgemeine Viehseuche, dann vollständiger Unterricht von dessen Gebrauch und Nutzen. Pest, 1791.

7. Barmok-orvossának Fekésházy Györgynek marha dög ellen tulajdon orvosságáról és annak hasznos erejérűl hiteles bizonyságok. Pest, 1794.

8. Búvár, vagy-is F. Gy.-nek különös elmélkedése a marhadögről, annak eredeti okairól és tulajdon orvosságárúl, ugymint az ugynevezett katonaporrul, annak csinálásárul, erejérül, hasznárul és véle élésnek módgyárul, melyet nemes magyar hazának boldogulásáért világosságra bocsájtott. Pest, 1794. és 1801. 1802. (Ugyanez németűl, ford. Katona József. Pest, 1813.)

Sándor István, M. Könyvesház 259.

Katona, Historia Critica XLI. 581. l.

Szinnyei Könyvészete.