Kezdőlap

Fekete Gergely (kőhalmi).

Munkája: A jó gazda-ember, vagyis oly hasznos könyvecske, melyben a szorgalmatos és gondos gazdáknak számokra, az ő házaikban, házaik körül és külső gazdaságjokban sok előfordulandó hasznos dolgok feljegyeztetnek. Anglus nyelvből magyarra ford.... Pozsony és Pest, 1798. és 1804. (Whatmann I. munkája után.)

Szinnyei Könyvészete.

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 432. 434. l.